Dokumenty

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
(potvrzení od lékaře)

Evidenční list pro dítě v mateřské škole

Dohoda podmínek pobytu dítěte v mateřské škole

Dotazník pro rodiče

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Omluvný list pro předškolní děti – budova Rodkovského 2a

Omluvný list pro předškolní děti – budova Rodkovského 2b