Informace pro rodiče

V PRŮBĚHU CELÉHO DNE JE ZAJIŠTĚN PITNÝ REŽIM
Děti si volí, zda si při svačině vezmou čaj, šťávu, mléko, vodu či kakao. Vodu a čaj mají děti zajištěný celý den, tekutiny si nalévají do vlastního hrníčku, který si v září přinesou do školky. PANÍ UČITELKA DOHLÍŽÍ NA PITNÝ REŽIM!

PŘÍCHOD DO ŠKOLKY
Maminko a tatínku, ráno když vstoupíte do šatny, tak se posaďte a sledujte, jak se Vaše dítě dokáže samo převléci, občas dopomozte a udělejte si čas. Uvidíte, jak se Vaše dítě postupem času zlepšuje a je samostatné.
Pak si společně přečtěte, co dobrého nám paní kuchařky uvaří, popřejte svému dítěti krásný den, rozlučte se a předejte dítě paní učitelce, které nahlásíte i docházku – dopolední či celodenní. Dítě předejte učitelce, ať už je veselé, smutné někdy i plačící. Zabouchněte dveře a dítě se promění ve veselého kamaráda/kamarádku, které bude s námi objevovat krásný dětský svět.

NEPRODLUŽUJE ROZLOUČENÍ, NEPROSPĚJE TO DÍTĚTI ANI VÁM!

ODCHOD ZE ŠKOLKY
Po příchodu rodičů do třídy nebo šatny Vás prosíme, aby jste vyčkali. Vedeme děti k úklidu hraček, rozloučení s učitelkou a následnému předání dětí mamince, tatínkovi, prarodičům …
Přivítejte se, povídejte si o tom, co dítě prožilo, prohlédněte si nástěnku, zda tam nenajdete obrázek Vašeho dítěte.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
VÁŽENÍ RODIČE, PANÍ UČITELKA MŮŽE PŘEDAT DÍTĚ OSOBÁM, KTERÉ JSOU ŘÁDNĚ ZAPSÁNY V DOTAZNÍKU PRO RODIČE.

Pokud z vážných důvodů nemůžete dítě vyzvednout, musíte Vámi pověřenou osobu zapsat do dokumentace dítěte nebo napsat email paní ředitelce, která informaci předá třídní učitelce.

DÍTĚ NEBUDE PŘEDÁNO CIZÍ OSOBĚ!

UZAVŘENÍ ŠKOLKY
Mateřská škola se uzavírá v 16.30 hod!
Nenechávejte děti ve školce dlouho, užívejte si společné chvíle.
Když zůstane dítě ve školce poslední, je smutné, obává se, že jste na něj zapomněli. Pokud víte, že některý den přijdete později, dítěti to řekněte.