Vzdělávání dětí

Filozofie výchovně vzdělávací práce naší mateřské školy

 

Naše MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání (ŠVP PV), který nese název: „Beruško, kam poletíš?“. Školní vzdělávací program je sestaven ze čtyř integrovaných bloků – podtémat. Každé podtéma je tvořeno tematickými části, které jsou uspořádané a ucelené. Motivace těchto celků vychází z ročního období, přírodních situací, společenských událostí a každodenní reality, kterou děti prožívají. Děti, tak vnímají okolní skutečnost v přirozených souvislostech, což nejlépe odpovídá mentalitě, vzdělávacím potřebám a možnostem dětí předškolního věku. Obsah vzdělávání a činností je vždy volen vzhledem k věku dětí a jejich schopnostem. U dětí podporujeme rozvoj komunikace a spolupráce.

Cílem ŠVP PV „Beruško, kam poletíš?“ je umožnit individuální rozvoj každého jedince, rozvoj nejrůznějších dovedností a aktivit, kterými se seznamujeme s okolním světem.

Filozofie školy: „Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položit základy celoživotnímu vzdělávání.“