Odloučené pracoviště mateřské školy – Rodkovského 2b

Druhá budova – odloučené pracoviště Rodkovského 2b, je vedle budovy 2a, naproti dřevěnému kostelíku. Jde o samostatný oplocený objekt, který z pravé části sousedí s budovou Rodkovského 2a a z levé strany přes silnici se základní školou T.G. Masaryka. Budova je postavena z klasických materiálů se sedlovou střechou a tvoří ji tři podlaží. V přízemí budovy najdeme kuchyni a byt školnice. Když vejdete hlavním vchodem do budovy, uvidíte před sebou točité schodiště, po kterém vystoupáte do 1. podlaží k proskleným dveřím. Na stěně u dveří jsou zvonky do jednotlivých tříd. Když projdete dveřmi, tak se nacházíte v hlavní části budovy . Vlevo je učebna s interaktivní tabulí, kancelář zástupkyně ředitelky a v pravé části je velká nástěnka s informacemi pro rodiče, na které je umístěn jídelníček, kulturní akce školy, výskyt onemocnění a jiné důležité informace. Dále následují samostatné šatny jednotlivých tříd, které nesou názvy zvířátek, za nimi je kuchyňka, šatna učitelek a třída Žabičky. Při východu ze šatny půjdete po schodech do druhého patra, kde jsou situovány dvě třídy, Koťátka a Zajíčci. Mezi třídami je kuchyňka a sklad pomůcek. Všechny třídy jsou dispozičně stejné. V přední části u vstupních dveří jsou barevné stolečky na výtvarnou činnost a stolování, skříňky s hračkami, žebřiny, dveře do umývárny a na toaletu. V zadní části místnosti je velká sestava skříní na hračky, klavír, koutky pro děti, obchůdek, kuchyňka, cvičební náčiní, kostky a stavebnice. V zadní části se dětem rozkládají lehátka, které se při odpočinku oddělují závěsem na dva prostory, aby děti které spí nebyly rušeny od dětí, které neusnuly a procvičují například pracovní listy u stolečku. Když sejdete po schodech až do přízemí budovy, dostanete se zadním vchodem na školní zahradu, kde mají děti mnoho prvků a mohu se dostatečně vyřádit.