Školní jídelna

Jídelníček 10.5. – 14.5.2021

Ceny stravného platné od 1. 9. 2020

Seznam alergenů

Označování alergenů na jídelním lístku

Řád školní jídelny