Školní jídelna

Ceny stravného platné od 1. 4. 2023

Seznam alergenů

Označování alergenů na jídelním lístku

Vnitřní řád školní jídelny