KULTURNÍ AKCE 2022

ŘÍJEN
KNIHOVNA – POPRVÉ V KNIHOVNĚ
MŠ Rodkovského 2a
4.10. Třída Ježečci, 10:00
5.10. Třída Motýlci, 9:30
18.10. Třída Veverky , 9:30
19.10. Třída Sluníčka, 9:30

MŠ Rodkovského 2b
11.10. Třída Koťátka, 9:30
12.10. Třída Zajíčci, 9:30
25.10. Třída Žabičky, 9:30

LISTOPAD
KAMARÁDI PAPOUŠCI V MŠ
KDY: 23. 11. 2022
MŠ Rodkovského 2a – 8:30
MŠ Rodkovského 2b – 10:00

FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ
KDY: 24. 11. 2022
MŠ Rodkovského 2a – 9:00
MŠ Rodkovského 2b – 10:30

PROSINEC
NÁVŠTĚVA MIKULÁŠ V MŠ
KDY: 5. 12. 2022
MŠ Rodkovského 2a, Třída Sluníčka a Ježečci, 8:30
MŠ Rodkovského 2a, Třída Motýlci a Veverky, 9:30
MŠ Rodkovského 2b, Třída Koťátka, Zajíčci a Žabičky, 10:45

NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ TŘÍD

Od školního roku 2022/2023 máme třídy upravené do center aktivit, které jsou určeny jak pro volnou hru, tak pro skupinovou i samostatnou práci. V centrech aktivit (,,koutcích“) jsou logicky a přehledně uspořádané pomůcky a materiály. Pomůcky jsou dostupné a rozmanité, děti mají příležitost mít soukromí a rozvíjet se v oblastech jim blízkých a vzdělávat se dle svých individuálních potřeb a možností. Každému dítěti je poskytnuta pomoc a podpora v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, která mu vyhovuje. Centra aktivit nám vytváří lepší podmínky pro individualizaci výuky vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ.
V sekci třídy se můžete podívat na fotografie center v jednotlivých třídách.