Školní jídelna

Jídelníček 19.4. – 23.4.2021

Ceny stravného platné od 1. 9. 2020

Seznam alergenů

Označování alergenů na jídelním lístku

Řád školní jídelny