Školní jídelna

Jídelníček 23. 5. – 27. 5. 2022

Ceny stravného platné od 1. 9. 2020

Seznam alergenů

Označování alergenů na jídelním lístku

Řád školní jídelny