Školní jídelna

Jídelníček 3. 10. – 7. 10. 2022

Ceny stravného platné od 1. 9. 2020

Seznam alergenů

Označování alergenů na jídelním lístku

Řád školní jídelny