Mateřská škola Rodkovského, Blansko

Mateřská škola se nachází uprostřed města Blanska na ulici Rodkovského 2a.

K 1. 1. 2003 byla zřízena městem jako samostatná příspěvková organizace.

Tvoří ji dvě budovy, které jsou umístěny v těsné blízkosti a liší se architektonickým uspořádáním. V obou těchto budovách je celkem sedm tříd, které jsou označeny názvy zvířátek.

Budova Rodkovského 2a – Ježečci, Sluníčka, Motýlci a Veverky
Budova Rodkovského 2b – Koťátka, Zajíčci a Žabičky

Třídy jsou prostorné, světlé, barevně a esteticky uspořádané s dostatečným množstvím hraček a pomůcek pro všestranný rozvoj dětí. Současná kapacita mateřské školy je 180 dětí.

Třídy jsou věkově smíšené a děti jsou do tříd zařazovány zpravidla dle přání rodičů s ohledem na přátelské a sourozenecké vztahy. Ne vždy to můžeme zabezpečit . Obě budovy mají dobře vybavené školní zahrady, které umožňují dětem dostatek prostoru k pohybovým aktivitám a tělesnému rozvoji viz. foto školní zahrada. Zařízení budov i školních zahrad je obměňováno tak, aby bylo pro děti zajímavé, přitažlivé, podporovalo jejich zájem a uspokojovalo jejich potřeby. V obou budovách jsou školní kuchyně, ve kterých se vaří podle zásad zdravé výživy a dětem je zajišťována plnohodnotná pestrá strava. Budovy mateřské školy jsou v pěkném prostředí, obklopeny vzrostlými stromy. Sousedí se základní školou T. G. Masaryka a poblíž je i kulturní památka – dřevěný kostelík.
Hlavní budova mateřské školy – Rodkovského 2a
Odloučené pracoviště mateřské školy – Rodkovského 2b