SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Schůzka pro rodiče; nově přijatých dětí na školní rok 2022/2023 se uskuteční
v úterý 30. 8. 2022 ve třídě Veverky na budově 2a.

Vaše účast je nutná – vyplnění dokumentů do školní matriky.

Prosím, doneste si sebou 1 000 Kč – záloha na stravné.

Prosíme Vás, abyste se dostavili bez dětí!

VÝSLEDKY ZÁPISU 2022/2023

Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023 budou zveřejněny dne 30. 5. 2022
vyvěšením registračních čísel přijatých dětí na nástěnce před mateřskou školou

a na webových stránkách.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si rodiče budou vyzvedávat:
– 30. 5. 2022. a 31. 5. 2022 v době od 8:30 do 15:30 hodin

v budově školy Rodkovského 2a, ve druhém patře u třídy Veverky.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte si rodiče budou vyzvedávat:
– 1. 6. 2022. a 2. 6. 2022 v době od 8:30 do 15:30 hodin

v budově školy Rodkovského 2a, ve druhém patře u třídy Veverky.

http://www.msrodkovskeho.cz/wp-content/uploads/Registracni-cisla-prijatych-deti.pdf

UPOZORŇUJEME, ŽE OBĚ ROZHODNUTÍ JE NUTNÉ SI VYZVEDNOU A PODEPSAT!

Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Jana Mašátová, ředitelka

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční dne 3. 5. 2022.

Bližší informace k organizaci zápisu a formuláře k podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání jsou ke stažení zde:

Informace k zápisu do mateřské školy
Kritéria pro přijímání dětí

K zápisu je nutno odevzdat:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (potvrzení od lékaře)
Žádost o individuální vzdělávání
– Kopii rodného listu

Prosíme Vás, o vyplnění dokumentů hůlkovým písmem.

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás požádat, abyste v případě, že podáváte žádost o přijetí dítěte na více MŠ, následně nejpozději do 1.6.2022 závazně nahlásili na všechny MŠ, do nichž bylo vaše dítě přijato, zda Vaše dítě nastoupí, nebo zda do jiné MŠ, kam bylo přijato.

Vzájemnou a včasnou informovaností společně předejdeme problémům plynoucích
z vícečetného přijetí a zajistíme tak plynulý začátek nového školního roku 2022/2023.