KARANTÉNA VE TŘÍDĚ JEŽEČCI – COVID 19

Oznamujeme rodičům, že se na základě rozhodnutí KHS JMK se uzavírá třída Ježečci z důvodů karanténních opatření od čtvrtka 25.2. – 1.3.2021, včetně.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, tedy Vašich dětí, netýká se rodinných příslušníků.

Je možné, že se karanténní opatření prodlouží, proto sledujte naše webové stránky.

Pokud budete žádat o ošetřovné z důvodu uzavření MŠ, formuláře naleznete na webových stránkách ČSSZ http://www.cssz.cz

Zkontaktujte, prosím ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám vystaví žádanku na test a také doklad o ošetření člena rodiny.

Rozhodnutí o uzavření MŠ Rodkovského – třída Ježečci

Děkujeme za pochopení
Mgr. Jana Mašátová, ředitelka MŠ

UZAVŘENÍ MŠ RODKOVSKÉHO 2a – OD 25.2.2021 – 5.3.2021

Vážení rodiče,
z provozních důvodů bude od 25.2.2021 uzavřena celá budova mateřské školy Rodkovského 2a – třída Sluníčka, Ježečci, Motýlci a Veverky.

Pokud budete žádat o ošetřovné z důvodu uzavření MŠ, formulář naleznete na webových stránkách ČSSZ http://www.cssz.cz

Díky novému formuláři není potřeba potvrzení od mateřské školy!

VÁŽENÍ RODIČE, SLEDUJTE PRŮBĚŽNĚ WEBOVÉ STRÁNKY, KDE VÁS BUDEME INFORMOVAT O DALŠÍM POSTUPU A ZNOVU OTEVŘENÍ ŠKOLKY.

MŠ RODKOVSKÉHO 2B, ZŮSTÁVÁ V PROVOZU.

Děkujeme za pochopení
Mgr. Jana Mašátová, ředitelka MŠ

KARANTÉNA VE TŘÍDĚ VEVEREK – COVID 19

Oznamujeme rodičům, že se na základě rozhodnutí KHS JMK se
uzavírá třída Veverky z důvodů karanténních opatření do pondělí
22.2.2021, včetně
.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu
s pozitivní osobou, tedy Vašich dětí, netýká se rodinných
příslušníků.

Je možné, že se karanténní opatření prodlouží, proto sledujte naše
webové stránky.

Pokud budete žádat o ošetřovné z důvodu uzavření MŠ, formuláře
naleznete na webových stránkách ČSSZ http://www.cssz.cz

Zkontaktujte, prosím ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám
vystaví žádanku na test a také doklad o ošetření člena rodiny.

Rozhodnutí o uzavření MŠ Rodkovského – třída Veverky

Mgr. Jana Mašátová, ředitelka MŠ

KULTURNÍ AKCE 2021

Plánované kulturní akce jsou prozatím zrušeny.
Vše se bude odvíjet od epidemiologické situace v ČR.
Nové termíny budou dopředu vyvěšeny na webových stránkách, v šatnách
a následně Vás budou informovat třídní učitelky.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE – COVID 19

Provoz mateřské školy je zachován, stále platí mimořádná provozní opatření, hygienické
a protiepidemiologické postupy a pravidla.

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu případů COVID-19 žádáme rodiče, aby si při vstupu do budovy MŠ:
– důsledně dezinfikovali ruce
– do šaten nosili roušky
– doprovod dítěte zajistili pouze jednou osobou, v šatně smí být současně maximálně 3 děti
s doprovodem (tj. 6 osob)
– v šatně trávit co nejkratší možnou dobu

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušku.