ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ SE USKUTEČNÍ 4. 5. 2023
ZÁPIS BUDE PROBÍHAT V ČASE 9.00 – 16.00 HOD.
V PROSTORÁCH TŘÍDY VEVERKY NA BUDOVĚ MŠ RODKOVSKÉHO 2a, BLANSKO.

Bližší informace k organizaci zápisu a formuláře k podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání budou ke stažení zde na konci měsíce dubna.

NA NOVĚ PŘÍCHOZÍ DĚTI A JEJICH RODIČE SE TĚŠÍ KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH V MŠ


Mateřská škola Rodkovského, Blansko vás zve ve středu 12. dubna 2023 ve 14.00 na den otevřených dveří do mateřské školy. Nabízíme vám možnost od 14.00 do 16.00 navštívit mateřskou školu Rodkovského 2a (skleněná) i Rodkovského 2b (zděná).
Budete mít možnost si pohrát, prohlédnout si školku, popovídat si s p. učitelkami…


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2023.
V letošním roce si budou moci rodiče požádat o přijetí svého dítěte k prázdninovému provozu do všech blanenských mateřských škol.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY RODKOSKÉHO, BLANSKO 31. 7. – 11. 8. 2023

http://www.msrodkovskeho.cz/wp-content/uploads/Prazdninovy-provoz-materskych-skol-2023.pdf

KULTRUNÍ AKCE 2023

BŘEZEN

DIVADLO LAZAR – KINO BLANSKO
Děti navštíví představení Krysáci a ztracený Ludvík.
23.3.2023
Začátek: 10.15 hod.
MŠ Rodkovského 2a
MŠ Rodkovského 2b
Cena: 95 Kč

DUBEN
DŮM PŘÍRODY – MORAVSKÝ KRAS, PUTOVÁNÍ ZA KAPKOU VODY

11.4.2023 Motýlci a Veverky
12.4. 2023 Ježečci a Sluníčka
18.4.2023 Rodkovského 2b
19.4. 2023 Rodkovského 2b

Příchod do mateřské školy do 7.30 hod!
Cena: 120 Kč + doprava

DIVADLO LITVÍNOV – POPELKA, KINO BLANSKO
26.4.2023
Začátek: 10.15 hod.
MŠ Rodkovského 2a
MŠ Rodkovského 2b
Cena: 95 Kč

KVĚTEN
ŠKOLNÍ VÝLET – ZÁMEK LYSICE
23.5. 2023 MŠ Rodkovského 2a
24.5. 2023 MŠ Rodkovského 2b

Příchod do mateřské školy do 7.00 hod!
Cena: 180Kč + doprava

ZAHRADNÍ SLAVNOST – PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
30.5.2023 MŠ Rodkovského 2a
31.5. 2023 MŠ Rodkovského 2b

DIVADLO LITVÍNOV – KOCOUR V BOTÁCH, KINO BLANSKO
31.5.2023

Začátek: 10.15 hod.
MŠ Rodkovského 2a
MŠ Rodkovského 2b
Cena: 95 Kč

ČERVEN
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – PŘEDŠKOLÁCI
28.6.2023, MŠ Rodkovského 2a
29.6.2023, MŠ Rodkovského 2b
Začátek: 9.30 hod.