KULTURNÍ AKCE 2022


PROSINEC
NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE V MŠ
KDY: 5. 12. 2022
MŠ Rodkovského 2a, Třída Sluníčka a Ježečci, 8:30
MŠ Rodkovského 2a, Třída Motýlci a Veverky, 9:30
MŠ Rodkovského 2b, Třída Koťátka, Zajíčci a Žabičky, 10:45

ŠTĚDRÝ DEN V
KDY: 21. 12. 2022
Ve třídách proběhne slavnostní zakončení roku, rozbalování dárků od Ježíška,
připomenutí tradic, zpěv koled a slavnostní oběd s kamarády.

NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ TŘÍD

Od školního roku 2022/2023 máme třídy upravené do center aktivit, které jsou určeny jak pro volnou hru, tak pro skupinovou i samostatnou práci. V centrech aktivit (,,koutcích“) jsou logicky a přehledně uspořádané pomůcky a materiály. Pomůcky jsou dostupné a rozmanité, děti mají příležitost mít soukromí a rozvíjet se v oblastech jim blízkých a vzdělávat se dle svých individuálních potřeb a možností. Každému dítěti je poskytnuta pomoc a podpora v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, která mu vyhovuje. Centra aktivit nám vytváří lepší podmínky pro individualizaci výuky vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ.
V sekci třídy se můžete podívat na fotografie center v jednotlivých třídách.