KULTRUNÍ AKCE 2023

ÚNOR

1.2. 2023 Sluníčka a Ježci 8.30 hod.
1.2. 2023 MŠ Rodkovského 2b – 9.15 hod.
1.2. 2023 Motýlci a Veverky 10.05 hod.

HUDEBNÍ NÁSTROJE Z CELÉHO SVĚTA  – ZRUŠENO
Na budově mateřské školy Rodkovského 2a, třída Sluníčka proběhne hudebně
vzdělávací program pro děti, kde se seznámí s hudebními nástroji a jejich zvuky.
Cena: 50 Kč

BŘEZEN

28.2.2023 Žabičky, 9.30 hod.
1. 3. 2023 Koťátka a Zajíčci, 9.30 hod.
7. 3. 2023 Ježci a Sluníčka, 10.00 hod.
8. 3. 2023 Motýlci a Veverky 9.30 hod.

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY – PŘEDŠKOLÁCI
Pro děti je připraven program „Březen měsíc knihy“ – děti si poslechnou krátký
příběh, budou si moci prohlédnout knihy, seznámí se s pravidly knihovny,
a dozvědí se odpovědi na svoje otázky: Proč chodíme do knihovny? Proč potřebuji průkazku?

23.3.2023
MŠ Rodkovského 2a
MŠ Rodkovského 2b
Začátek: 10:15

DIVADLO LAZAR – KINO BLANSKO
Děti navštíví představení Krysáci a ztracený Ludvík.
Cena: 95 Kč