MÁME ROUŠKY

Žádáme rodiče, aby dali dětem do své přihrádky v šatně roušku. Děti musí mít na vycházce mimo MŠ nasazenou roušku a učitelka respirátor.

Děkujeme za pochopení

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ TESTOVÁNÍ

Žádáme rodiče, aby děti nastupovaly do MŠ
vždy ve dnech testování pondělí a čtvrtek.
Je to důležité z hlediska evidence
zasílání odběrů do centrálního systému.
PŘIVÁDĚJTE DĚTI DO 7.30 HOD.
Děkujeme za pochopení

ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ – 12. 4. 2021

PRO KOHO SE OTEVŘOU MŠ?

Mateřské školy se otevřou pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, děti mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách, ve kterých je nejvýše 15 dětí.

V mateřských školách můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci nebo poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky
 • Pro tyto děti je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 • V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Dítěti, které je dítětem své kmenové mateřské školy se v dané škole umožňuje přítomnost pouze tehdy, pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, který mu byl proveden v mateřské škole a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Testování se neúčastní dítě, pokud jeho zákonný zástupce prokazatelně doloží ředitelce MŠ  potvrzení (od lékaře nebo zprávu z laboratoře o neuplynutí více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem).

FREKVENCE TESTOVÁNÍ: 2X TÝDNĚ

Test se provede v první den přítomnosti dítěte ve školce , tzn. v pondělí. Následující 2. test týdne se provede ve čtvrtek. Mezi jednotlivými testy je pauza v jednom týdnu minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny .
Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu dítěte do školky.
Nebude-li dítě ve školce přítomno v den termínu testování – vždy pondělí a čtvrtek, testování dítěte se provede v následující den jeho příchodu do školky.

UPOZORNĚNÍ!

PŘI TESTOVÁNÍ BUDOU RODIČE PŘÍTOMNI A MUSÍ VYČKAT NA VÝSLEDEK TESTU!

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ

 1. PŘÍCHOD DO MŠ – DEZINFEKCE RUKOU, ROUŠKY
  (PŘÍCHOD DO MŠ NEJPOZDĚJI V 7.30 HOD.)
 2. TESTOVÁNÍ DĚTÍ ZA ÚČASTI RODIČŮ – OZNAČENÁ MÍSTNOST
 3. ČEKÁNÍ NA VÝSLEDEK 15 MINUT V OZNAČENÉM PROSTORU
 4. VSTUP DO ŠATNY KMENOVÉ TŘÍDY A NÁSLEDNÉ PŘEDÁNÍ DÍTĚTE PANÍ UČITELCE
 5. NAHLAŠENÍ DOCHÁZKY A OMLOUVÁNÍ DEN PŘEDEM Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÉHO TESTOVÁNÍ.

BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM PODAJÍ PANÍ UČITELKY 1. DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI, KOLEKTIV MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve dnech od 3. 5. – 14. 5. 2021.

Bližší informace k organizaci zápisu a formuláře k podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání jsou ke stažení zde:

Informace k zápisu do mateřské školy
Kritéria pro přijímání dětí
Informace o zpracování osobních údajů

K zápisu je nutno odevzdat:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (potvrzení od lékaře)
Informace o zpracování osobních údajů
– Kopii rodného listu

Prosíme Vás, o vyplnění dokumentů hůlkovým písmem.

Zápisy do mateřských a základních škol

Zápis do základní školy:
Zápis do základní školy se uskuteční ve dnech 6.4. – 16.4. 2021

Potřebné informace k zápisu budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých základních škol včetně formulářů nutných k zápisu.

Zápis do mateřské školy:
Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve dnech od 3.5 – 14.5. 2021.
Bližší informace k organizaci zápisu a formuláře k podávání žádosti
k předškolnímu vzdělávání budou ke stažení na webových stránkách MŠ v průběhu
měsíce dubna 2021.

Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a tvoří ulice: Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Erbenova, Fügnerova, Havlíčkova, Hořická, Hybešova, Chelčického, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, Kollárova, Komenského, Leoše Janáčka, Lesní, Lipová, Luční, Mahenova, Na Brankách, Na Lukách, Nad Žlíbkem, Náměstí Míru, Pod Sanatorkou, Podlesí, Pod Strání, Purkyňova, Rodkovského, Sadová, Seifertova, Sladkovského, Stařeckého, Svitavská, Těchovská, Tovární, Větrná, Vrchlického, Východní, Wanklovo náměstí, Wolkerova, Zahradní, Zdíkova, Žižkova, části města Hořice, Olešná.
Dále je Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a spádovou školou pro všechny budovy, které jsou opatřeny pouze číslem evidenčním nebo popisným, aniž by byla vymezena ulice (např. budovy v chatových lokalitách), nejsou-li z podstaty jejich lokalizace v částech města již spádově vymezeny jinde.

Prázdninový provoz v mateřských škol
Harmonogram provozu mateřských škol v červenci a srpnu 2021.

Provoz mateřské školy Blansko Rodkovského:
od 1. 7. – 23.7.2021
od 23.8. – 31.8.2021

V DOBĚ OD 26. ČERVENCE DO 20. SRPNA  2021
BUDE MŠ RODKOVSKÉHO UZAVŘENA!

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEBUDOU PŘIJÍMÁNY DĚTI Z JINÝCH  ŠKOLEK V BLANSKU!


UZAVŘENÍ MŠ RODKOVSKÉHO – VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

Vážení rodiče,
z důvodu vládního nařízení se od 1. 3. 2021 uzavírají všechny mateřské školy.
Pro rodiče, kteří pracují v IZS bude v provozu tzv. „SOS“ školka na ZŠ a MŠ Dvorská.
Pokud budete potřebovat školku, prosíme kontaktujte ZŠ a MŠ Dvorskou 26.
Tel. 516418675

Pokud budete žádat o ošetřovné z důvodu uzavření MŠ, formulář naleznete na webových stránkách ČSSZ http://www.cssz.cz

Díky novému formuláři není potřeba potvrzení od mateřské školy!

VÁŽENÍ RODIČE, SLEDUJTE PRŮBĚŽNĚ WEBOVÉ STRÁNKY, KDE VÁS BUDEME INFORMOVAT O DALŠÍM POSTUPU A ZNOVU OTEVŘENÍ ŠKOLKY.

Děkujeme za pochopení
Mgr. Jana Mašátová, ředitelka MŠ

Distanční vzdělávání – Velikonoce (22. 3. – 9. 4. 2021)

Milé děti a rodiče,

začíná nám 4. týden distanční výuky, kdy jsme věřili, že už se potkáme všichni společně s kamarády ve školce. Bohužel musíme zůstat doma, tak jsme pro Vás připravili další výukové materiály a podklady, které se váží k Velikonočním svátkům. Věříme, že Vás budou úkoly bavit a přinesou Vám zábavu a zpestření. Za kolektiv MŠ krásné Velikonoční svátky, hodně zdraví a snad se brzy všichni potkáme ve školce.

Hana Hasoňová (tř. Motýlci)

Písnička Jarní Slunce – Petrklíč
https://www.youtube.com/watch?v=vqbUIDauQg8

Důležité dny Velikonoc

Symboly Velikonoc

Básničky

Náměty a činnosti k tématu Velikonoce

Pracovní listy: sada 1, sada 2.

Obrázkové pečení

Šablona Hnízdo ptáčci

Písnička Proutek vrbový
https://www.youtube.com/watch?v=u7pArIwcBhs

Pohádka Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc

DISTANČNÍ VÝUKA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Milí rodiče,
od 1. 3. 2021 zahajuje naše mateřská škola Distanční výuku pro předškoláky, kteří mají předškolní docházku povinnou a měli by se vzdělávat i v domácím prostředí. Rodiče těchto dětí jsou v tomto případě povinny nabídku distanční výuky využívat. Víme, že vždy to nejde a děláte i úkoly se sourozenci, kteří navštěvují ZŠ, ale věříme, že něco málo s dětmi zvládnete.

Naleznete zde především úkoly pro předškoláky na rozvoj jednotlivých oblastí – řeč, sluch, jemnou motoriku atd.
Dále jsou vloženy odkazy a on line výukové materiály.
Vypracované úkoly přinesou děti po otevření do mateřské školy svým učitelkám, které je založí do jejich portfolií.
Pracovní listy mohou samozřejmě plnit i děti mladší.

Výukové materiály – pracovní listy

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/
https://www.predskolaci.cz/ke-stazeni

Online – výukové materiály

https://decko.ceskatelevize.cz/kouzelna-skolka
https://ucimesevenku.cz/skola-doma/
https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni
https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky
https://decko.ceskatelevize.cz/nenudim-se-doma/