ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2024/2025 se uskuteční v pondělí 6. 5. 2024,
v době od 9.00 – 16.00 hodin.
Zápis bude probíhat na budově školy Rodkovského 2a, třída Veverky.
ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE KONAT NEBUDE.

Bližší informace k organizaci zápisu a formuláře k podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání jsou ke stažení zde:

Informace k zápisu do mateřské školy
Kritéria pro přijímání dětí
Individuální vzdělávání
Pokyny k individuálnímu vzdělávání

K zápisu je nutno odevzdat:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (potvrzení od lékaře)
Žádost o individuální vzdělávání
– Kopii rodného listu
– Kartičku zdravotní pojišťovny
– Občanský průkaz rodiče

Prosíme Vás, o vyplnění dokumentů hůlkovým písmem.

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás požádat, abyste v případě, že podáváte žádost o přijetí dítěte na více MŠ, následně nejpozději do 12. 6. 2024 závazně nahlásili na všechny MŠ, do nichž bylo vaše dítě přijato, zda Vaše dítě nastoupí, nebo zda do jiné MŠ, kam bylo přijato.

Vzájemnou a včasnou informovaností společně předejdeme problémům plynoucích
z vícečetného přijetí a zajistíme tak plynulý začátek nového školního roku 2024/2025.

ZÁPIS NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vážení rodiče,
Od pondělí 3.
června 2024 do pátku 7. června 2024 můžete zapsat svoje děti na prázdninový provoz, do Vámi vybrané mateřské školy v městě Blansku.
Zákonní zástupci u ředitele mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplní žádost o přijetí, která je i dostupná na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY RODKOVSKÉHO 2a, BLANSKO 29.7. – 9. 8. 2024
Prázdninový provoz mateřských škol 2024
Zadost-o-prijeti-ditete-na-prazdniny-2024.doc

  1. Zákonný zástupce vyplní přihlášku na prázdninový provoz dané mateřské školy,
    kterou si stáhne na webových stránkách nebo si ji vyzvedne osobně na Vámi
    vybrané mateřské škole.
  2. Přihlášku si nechá potvrdit ve své mateřské škole, kde dítě pravidelně navštěvuje předškolní vzdělávání.
  3. Přihlášku odevzdá nejpozději v pátek 7. června 2024 na Vámi vybrané mateřské škole.

    Do konce měsíce června 2024 bude ve správním řízení příslušným ředitelem vydáno rozhodnutí.