HURÁ DO ŠKOLKY!

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT a v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví zahajujeme od pondělí 10. května 2021 běžný provoz ve všech sedmi třídách mateřské školy pro všechny děti bez povinnosti testování.

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

Nadále zůstávají v platnosti zvýšená hygienická opatření – přísnější ranní filtr, děti s příznaky nemoci či nachlazení si rodiče ponechají doma .

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy MŠ zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. V šatně se zdržujte co nejkratší možnou dobu v maximálním počtu 6 osob.