SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vážení rodiče,
rozhodnutí
o přijetí dítěte na prázdninový provoz v termínu 29. 7. – 9. 8. 2024
si vyzvedněte v mateřské škole v termínu 17. 6. – 18. 6. 2024 od 9.00 – 15.00 hod.

PŘIJATÁ REGISTRAČNÍ ČÍSLA NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ: 1 – 38.
Rozhodnutí o přijetí si vyzvedněte v přízemí budovy MŠ Rodkovského 2a, kde je kancelář vedoucí stravování ( pod třídou Ježečci). Ing. Lenka Sedláčková – 777 401 307
Prosíme Vás, připravte si hotovost na zaplacení školného a stravného.

Děkujeme

ZÁPIS NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vážení rodiče,
Od pondělí 3.
června 2024 do pátku 7. června 2024 můžete zapsat svoje děti na prázdninový provoz, do Vámi vybrané mateřské školy v městě Blansku.
Zákonní zástupci u ředitele mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplní žádost o přijetí, která je i dostupná na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY RODKOVSKÉHO, BLANSKO 29.7. – 9. 8. 2024
Prázdninový provoz mateřských škol 2024
Zadost-o-prijeti-ditete-na-prazdniny-2024.doc

  1. Zákonný zástupce vyplní přihlášku na prázdninový provoz dané mateřské školy,
    kterou si stáhne na webových stránkách nebo si ji vyzvedne osobně na Vámi
    vybrané mateřské škole.
  2. Přihlášku si nechá potvrdit ve své mateřské škole, kde dítě pravidelně navštěvuje předškolní vzdělávání.
  3. Přihlášku odevzdá nejpozději v pátek 7. června 2024 na Vámi vybrané mateřské škole.

    Do konce měsíce června 2024 bude ve správním řízení příslušným ředitelem vydáno rozhodnutí.


VÝSLEDKY ZÁPISU 2024/2025

Výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025 budou zveřejněny dne 3. 6. 2024
vyvěšením registračních čísel přijatých dětí na nástěnce před mateřskou školou

a na webových stránkách.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA PŘIJATÝCH DĚTÍ
http://www.msrodkovskeho.cz/wp-content/uploads/Registracni-cisla-prijatych-deti.pdf

Rozhodnutí o přijetí dítěte si rodiče budou vyzvedávat:
3. 6. 2024 a 4. 6. 2024 v době od 9:00 do 15:30 hodin

v budově školy Rodkovského 2a, ve druhém patře u třídy Veverky.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte si rodiče budou vyzvedávat:
5. 6. 2024 a 6. 6. 2024 v době od 9:00 do 15:30 hodin

v budově školy Rodkovského 2a, ve druhém patře u třídy Veverky.

UPOZORŇUJEME, ŽE OBĚ ROZHODNUTÍ JE NUTNÉ SI VYZVEDNOU A PODEPSAT!

Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Jana Mašátová, ředitelka

KULTURNÍ AKCE – ČERVEN

NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ – PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
PŘIPRAVTE DĚTEM SPORTOVNÍ OBLEČENÍ, PITÍ A VLASTNÍ HELMU!
MŠ RODKOVSKÉHO 2a – 26.6. 2024
MŠ RODKOVSKÉHO 2b – 27.6. 2024