MÁME ROUŠKY

Žádáme rodiče, aby dali dětem do své přihrádky v šatně roušku. Děti musí mít na vycházce mimo MŠ nasazenou roušku a učitelka respirátor.

Děkujeme za pochopení

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ TESTOVÁNÍ

Žádáme rodiče, aby děti nastupovaly do MŠ
vždy ve dnech testování pondělí a čtvrtek.
Je to důležité z hlediska evidence
zasílání odběrů do centrálního systému.
PŘIVÁDĚJTE DĚTI DO 7.30 HOD.
Děkujeme za pochopení

Zápisy do mateřských a základních škol

Zápis do základní školy:
Zápis do základní školy se uskuteční ve dnech 6.4. – 16.4. 2021

Potřebné informace k zápisu budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých základních škol včetně formulářů nutných k zápisu.

Zápis do mateřské školy:
Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve dnech od 3.5 – 14.5. 2021.
Bližší informace k organizaci zápisu a formuláře k podávání žádosti
k předškolnímu vzdělávání budou ke stažení na webových stránkách MŠ v průběhu
měsíce dubna 2021.

Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a tvoří ulice: Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Erbenova, Fügnerova, Havlíčkova, Hořická, Hybešova, Chelčického, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, Kollárova, Komenského, Leoše Janáčka, Lesní, Lipová, Luční, Mahenova, Na Brankách, Na Lukách, Nad Žlíbkem, Náměstí Míru, Pod Sanatorkou, Podlesí, Pod Strání, Purkyňova, Rodkovského, Sadová, Seifertova, Sladkovského, Stařeckého, Svitavská, Těchovská, Tovární, Větrná, Vrchlického, Východní, Wanklovo náměstí, Wolkerova, Zahradní, Zdíkova, Žižkova, části města Hořice, Olešná.
Dále je Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a spádovou školou pro všechny budovy, které jsou opatřeny pouze číslem evidenčním nebo popisným, aniž by byla vymezena ulice (např. budovy v chatových lokalitách), nejsou-li z podstaty jejich lokalizace v částech města již spádově vymezeny jinde.

Prázdninový provoz v mateřských škol
Harmonogram provozu mateřských škol v červenci a srpnu 2021.

Provoz mateřské školy Blansko Rodkovského:
od 1. 7. – 23.7.2021
od 23.8. – 31.8.2021

V DOBĚ OD 26. ČERVENCE DO 20. SRPNA  2021
BUDE MŠ RODKOVSKÉHO UZAVŘENA!

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEBUDOU PŘIJÍMÁNY DĚTI Z JINÝCH  ŠKOLEK V BLANSKU!