Zaměstnanci školy

 

Ředitelka mateřské školy:   Mgr. Jana Mašátová

Zástupkyně ředitelky:         Alena Greplová
 

Budova Rodkovského 2a:

 

Učitelky:                                Dagmar Daňková

                                             Alena Greplová

                                             Hana Řehůřková

                                             Marie Majerová

                                             Lenka Grycová

                                             Hana Hasoňová, Dis.

                                             Lenka Weinhöferová, Mgr.et Mgr.

 

Asistentka:                             Šárka Jandáková


Provozní zaměstnankyně:       Martina Hebelková, školnice
                                            Pavla Opustilová

Pracovnice školní kuchyně:     Miroslava Buchtová
                                            Martina Furchová


Na odloučeném pracovišti v budově Rodkovského 2b jsou tito zaměstnanci:

 

Učitelky:                                Marie Poláčková

                                             Eva Šindlerová

                                             Božena Kalová

                                             Alice Čtvrtníčková

                                             Barbora Lišková

                                             Daniela Vrbasová

                                             Bc. Jitka Němcová

                                                                     

Asistentka:                             Lucie Buchtová

Provozní zaměstnanci:            Iveta  Kuklínková, školnice
                                            Milan Kuklínek

Pracovnice školní kuchyně:      Věra Schauerová, vedoucí kuchařka
                                             Andrea Přibylová
 

Pro obě budovy je společná vedoucí stravování  Ing. Lenka Sedláčková.
 

 


Kontakt

Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a

Rodkovského 2a
678 01 Blansko


516 413 465

516 413 222-vedlejší budova Rodkovského 2b