VÝSLEDKY ZÁPISU 2022/2023

Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023 budou zveřejněny dne 30. 5. 2022
vyvěšením registračních čísel přijatých dětí na nástěnce před mateřskou školou

a na webových stránkách.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si rodiče budou vyzvedávat:
– 30. 5. 2022. a 31. 5. 2022 v době od 8:30 do 15:30 hodin

v budově školy Rodkovského 2a, ve druhém patře u třídy Veverky.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte si rodiče budou vyzvedávat:
– 1. 6. 2022. a 2. 6. 2022 v době od 8:30 do 15:30 hodin

v budově školy Rodkovského 2a, ve druhém patře u třídy Veverky.

http://www.msrodkovskeho.cz/wp-content/uploads/Registracni-cisla-prijatych-deti.pdf

UPOZORŇUJEME, ŽE OBĚ ROZHODNUTÍ JE NUTNÉ SI VYZVEDNOU A PODEPSAT!

Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Jana Mašátová, ředitelka