UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE – COVID 19

Provoz mateřské školy je zachován, stále platí mimořádná provozní opatření, hygienické
a protiepidemiologické postupy a pravidla.

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu případů COVID-19 žádáme rodiče, aby si při vstupu do budovy MŠ:
– důsledně dezinfikovali ruce
– do šaten nosili roušky
– doprovod dítěte zajistili pouze jednou osobou, v šatně smí být současně maximálně 3 děti
s doprovodem (tj. 6 osob)
– v šatně trávit co nejkratší možnou dobu

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušku.