KULTRUNÍ AKCE 2023

BŘEZEN

DIVADLO LAZAR – KINO BLANSKO
Děti navštíví představení Krysáci a ztracený Ludvík.
23.3.2023
Začátek: 10.15 hod.
MŠ Rodkovského 2a
MŠ Rodkovského 2b
Cena: 95 Kč

DUBEN
DŮM PŘÍRODY – MORAVSKÝ KRAS, PUTOVÁNÍ ZA KAPKOU VODY

11.4.2023 Motýlci a Veverky
12.4. 2023 Ježečci a Sluníčka
18.4.2023 Rodkovského 2b
19.4. 2023 Rodkovského 2b

Příchod do mateřské školy do 7.30 hod!
Cena: 120 Kč + doprava

DIVADLO LITVÍNOV – POPELKA, KINO BLANSKO
26.4.2023
Začátek: 10.15 hod.
MŠ Rodkovského 2a
MŠ Rodkovského 2b
Cena: 95 Kč

KVĚTEN
ŠKOLNÍ VÝLET – ZÁMEK LYSICE
23.5. 2023 MŠ Rodkovského 2a
24.5. 2023 MŠ Rodkovského 2b

Příchod do mateřské školy do 7.00 hod!
Cena: 180Kč + doprava

ZAHRADNÍ SLAVNOST – PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
30.5.2023 MŠ Rodkovského 2a
31.5. 2023 MŠ Rodkovského 2b

DIVADLO LITVÍNOV – KOCOUR V BOTÁCH, KINO BLANSKO
31.5.2023

Začátek: 10.15 hod.
MŠ Rodkovského 2a
MŠ Rodkovského 2b
Cena: 95 Kč

ČERVEN
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – PŘEDŠKOLÁCI
28.6.2023, MŠ Rodkovského 2a
29.6.2023, MŠ Rodkovského 2b
Začátek: 9.30 hod.