DŮLEŽITÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Vážení rodiče,
vzhledem ke zvyšujícímu se počtu případů COVID-19, stále platí mimořádná provozní opatření, hygienické a protiepidemiologické postupy a pravidla.
Děti, které mají příznaky onemocnění, prosíme, neposílejte do mateřské školy.

Žádáme rodiče, aby při vstupu do budovy mateřské školy:
– důsledně dezinfikovali ruce
– do šaten nosili roušky
– doprovod dítěte zajistili pouze jednou osobou,
v šatně smí být současně maximálně 3 děti s doprovodem (tj. 6 osob)
– v šatně trávit co nejkratší možnou dobu
Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušku.
Prosíme buďte soudní a ohleduplní vůči ostatním dětem a zaměstnancům školy.

Vážení rodiče, děkujeme za Vaši ochotu, vstřícnost a spolupráci.