ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve dnech od 3. 5. – 14. 5. 2021.

Bližší informace k organizaci zápisu a formuláře k podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání jsou ke stažení zde:

Informace k zápisu do mateřské školy
Kritéria pro přijímání dětí
Informace o zpracování osobních údajů

K zápisu je nutno odevzdat:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (potvrzení od lékaře)
Informace o zpracování osobních údajů
– Kopii rodného listu

Prosíme Vás, o vyplnění dokumentů hůlkovým písmem.

Distanční vzdělávání – Velikonoce (22. 3. – 9. 4. 2021)

Milé děti a rodiče,

začíná nám 4. týden distanční výuky, kdy jsme věřili, že už se potkáme všichni společně s kamarády ve školce. Bohužel musíme zůstat doma, tak jsme pro Vás připravili další výukové materiály a podklady, které se váží k Velikonočním svátkům. Věříme, že Vás budou úkoly bavit a přinesou Vám zábavu a zpestření. Za kolektiv MŠ krásné Velikonoční svátky, hodně zdraví a snad se brzy všichni potkáme ve školce.

Hana Hasoňová (tř. Motýlci)

Písnička Jarní Slunce – Petrklíč
https://www.youtube.com/watch?v=vqbUIDauQg8

Důležité dny Velikonoc

Symboly Velikonoc

Básničky

Náměty a činnosti k tématu Velikonoce

Pracovní listy: sada 1, sada 2.

Obrázkové pečení

Šablona Hnízdo ptáčci

Písnička Proutek vrbový
https://www.youtube.com/watch?v=u7pArIwcBhs

Pohádka Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc

DISTANČNÍ VÝUKA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Milí rodiče,
od 1. 3. 2021 zahajuje naše mateřská škola Distanční výuku pro předškoláky, kteří mají předškolní docházku povinnou a měli by se vzdělávat i v domácím prostředí. Rodiče těchto dětí jsou v tomto případě povinny nabídku distanční výuky využívat. Víme, že vždy to nejde a děláte i úkoly se sourozenci, kteří navštěvují ZŠ, ale věříme, že něco málo s dětmi zvládnete.

Naleznete zde především úkoly pro předškoláky na rozvoj jednotlivých oblastí – řeč, sluch, jemnou motoriku atd.
Dále jsou vloženy odkazy a on line výukové materiály.
Vypracované úkoly přinesou děti po otevření do mateřské školy svým učitelkám, které je založí do jejich portfolií.
Pracovní listy mohou samozřejmě plnit i děti mladší.

Výukové materiály – pracovní listy

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/
https://www.predskolaci.cz/ke-stazeni

Online – výukové materiály

https://decko.ceskatelevize.cz/kouzelna-skolka
https://ucimesevenku.cz/skola-doma/
https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni
https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky
https://decko.ceskatelevize.cz/nenudim-se-doma/