ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2024/2025 se uskuteční v pondělí 6. 5. 2024,
v době od 9.00 – 16.00 hodin.
Zápis bude probíhat na budově školy Rodkovského 2a, třída Veverky.
ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE KONAT NEBUDE.

Bližší informace k organizaci zápisu a formuláře k podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání jsou ke stažení zde:

Informace k zápisu do mateřské školy
Kritéria pro přijímání dětí
Individuální vzdělávání
Pokyny k individuálnímu vzdělávání

K zápisu je nutno odevzdat:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (potvrzení od lékaře)
Žádost o individuální vzdělávání
– Kopii rodného listu
– Kartičku zdravotní pojišťovny
– Občanský průkaz rodiče

Prosíme Vás, o vyplnění dokumentů hůlkovým písmem.

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás požádat, abyste v případě, že podáváte žádost o přijetí dítěte na více MŠ, následně nejpozději do 12. 6. 2024 závazně nahlásili na všechny MŠ, do nichž bylo vaše dítě přijato, zda Vaše dítě nastoupí, nebo zda do jiné MŠ, kam bylo přijato.

Vzájemnou a včasnou informovaností společně předejdeme problémům plynoucích
z vícečetného přijetí a zajistíme tak plynulý začátek nového školního roku 2024/2025.