ZÁPIS NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vážení rodiče,
Od pondělí 3.
června 2024 do pátku 7. června 2024 můžete zapsat svoje děti na prázdninový provoz, do Vámi vybrané mateřské školy v městě Blansku.
Zákonní zástupci u ředitele mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplní žádost o přijetí, která je i dostupná na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY RODKOVSKÉHO, BLANSKO 29.7. – 9. 8. 2024
Prázdninový provoz mateřských škol 2024
Zadost-o-prijeti-ditete-na-prazdniny-2024.doc

  1. Zákonný zástupce vyplní přihlášku na prázdninový provoz dané mateřské školy,
    kterou si stáhne na webových stránkách nebo si ji vyzvedne osobně na Vámi
    vybrané mateřské škole.
  2. Přihlášku si nechá potvrdit ve své mateřské škole, kde dítě pravidelně navštěvuje předškolní vzdělávání.
  3. Přihlášku odevzdá nejpozději v pátek 7. června 2024 na Vámi vybrané mateřské škole.

    Do konce měsíce června 2024 bude ve správním řízení příslušným ředitelem vydáno rozhodnutí.