ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve dnech od 3. 5. – 14. 5. 2021.

Bližší informace k organizaci zápisu a formuláře k podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání jsou ke stažení zde:

Informace k zápisu do mateřské školy
Kritéria pro přijímání dětí
Informace o zpracování osobních údajů

K zápisu je nutno odevzdat:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (potvrzení od lékaře)
Informace o zpracování osobních údajů
– Kopii rodného listu

Prosíme Vás, o vyplnění dokumentů hůlkovým písmem.