VÝSLEDKY ZÁPISU 2024/2025

Výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025 budou zveřejněny dne 3. 6. 2024
vyvěšením registračních čísel přijatých dětí na nástěnce před mateřskou školou

a na webových stránkách.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA PŘIJATÝCH DĚTÍ
http://www.msrodkovskeho.cz/wp-content/uploads/Registracni-cisla-prijatych-deti.pdf

Rozhodnutí o přijetí dítěte si rodiče budou vyzvedávat:
3. 6. 2024 a 4. 6. 2024 v době od 9:00 do 15:30 hodin

v budově školy Rodkovského 2a, ve druhém patře u třídy Veverky.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte si rodiče budou vyzvedávat:
5. 6. 2024 a 6. 6. 2024 v době od 9:00 do 15:30 hodin

v budově školy Rodkovského 2a, ve druhém patře u třídy Veverky.

UPOZORŇUJEME, ŽE OBĚ ROZHODNUTÍ JE NUTNÉ SI VYZVEDNOU A PODEPSAT!

Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Jana Mašátová, ředitelka