KULTRUNÍ AKCE 2023

KVĚTEN

ZAHRADNÍ SLAVNOST – PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
30. 5. 2023 MŠ Rodkovského 2a
31. 5. 2023 MŠ Rodkovského 2b
Začátek slavnosti v 15.00 hod. Akce je určena pro všechny děti z mateřské školy.
Žádáme rodiče, aby si vyzvedli děti nejpozději ve 14.45 hod. Děkujeme

DIVADLO LITVÍNOV – KOCOUR V BOTÁCH, KINO BLANSKO
31. 5. 2023

Začátek: 10.15 hod.
MŠ Rodkovského 2a
MŠ Rodkovského 2b
Cena: 95 Kč

ČERVEN
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – PŘEDŠKOLÁCI
28. 6. 2023, MŠ Rodkovského 2a
29. 6. 2023, MŠ Rodkovského 2b
Začátek: 9.30 hod.