KARANTÉNA VE TŘÍDĚ VEVEREK – COVID 19

Oznamujeme rodičům, že se na základě rozhodnutí KHS JMK se
uzavírá třída Veverky z důvodů karanténních opatření do pondělí
22.2.2021, včetně
.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu
s pozitivní osobou, tedy Vašich dětí, netýká se rodinných
příslušníků.

Je možné, že se karanténní opatření prodlouží, proto sledujte naše
webové stránky.

Pokud budete žádat o ošetřovné z důvodu uzavření MŠ, formuláře
naleznete na webových stránkách ČSSZ http://www.cssz.cz

Zkontaktujte, prosím ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám
vystaví žádanku na test a také doklad o ošetření člena rodiny.

Rozhodnutí o uzavření MŠ Rodkovského – třída Veverky

Mgr. Jana Mašátová, ředitelka MŠ