DISTANČNÍ VÝUKA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Milí rodiče,
od 1. 3. 2021 zahajuje naše mateřská škola Distanční výuku pro předškoláky, kteří mají předškolní docházku povinnou a měli by se vzdělávat i v domácím prostředí. Rodiče těchto dětí jsou v tomto případě povinny nabídku distanční výuky využívat. Víme, že vždy to nejde a děláte i úkoly se sourozenci, kteří navštěvují ZŠ, ale věříme, že něco málo s dětmi zvládnete.

Naleznete zde především úkoly pro předškoláky na rozvoj jednotlivých oblastí – řeč, sluch, jemnou motoriku atd.
Dále jsou vloženy odkazy a on line výukové materiály.
Vypracované úkoly přinesou děti po otevření do mateřské školy svým učitelkám, které je založí do jejich portfolií.
Pracovní listy mohou samozřejmě plnit i děti mladší.

Výukové materiály – pracovní listy

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/
https://www.predskolaci.cz/ke-stazeni

Online – výukové materiály

https://decko.ceskatelevize.cz/kouzelna-skolka
https://ucimesevenku.cz/skola-doma/
https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni
https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky
https://decko.ceskatelevize.cz/nenudim-se-doma/