Aktuální opatření vzhledem k šíření onemocnění Covid- 19

  • vstup do MŠ s nasazenou rouškou
  • dezinfekce rukou příchozích u vchodu
  • dezinfekce rukou zaměstnanců
  • pravidelná dezinfekce ploch v MŠ
  • prostorová dezinfekce suchou mlhou všech tříd a prostor MŠ
  • zajištění roušek pro zaměstnance (dobrovolné nošení roušek)
  • použití bezkontaktních teploměrů v případě podezření na onemocnění
  • pravidelné a důkladné mytí rukou dětí i zaměstnanců
  • časté větrání prostor v MŠ
  • upřednostnění pobytu dětí venku