ZÁPIS NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vážení rodiče,
Od pondělí 29. kv
ětna 2023 do pátku 2. června 2023 můžete zapsat svoje děti na prázdninový provoz, do Vámi vybrané mateřské školy v městě Blansku.
Zákonní zástupci u ředitele mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplní žádost o přijetí, která je i dostupná na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

http://www.msrodkovskeho.cz/wp-content/uploads/Zadost_o_prijet_prazdniny_2023-1.pdf

  1. Zákonný zástupce vyplní přihlášku na prázdninový provoz dané mateřské školy,
    kterou si stáhne na webových stránkách nebo si ji vyzvedne osobně na Vámi
    vybrané mateřské škole.
  2. Přihlášku si nechá potvrdit ve své mateřské škole, kde dítě pravidelně navštěvuje předškolní vzdělávání.
  3. Přihlášku odevzdá nejpozději v pátek 2. června 2023 na Vámi vybrané mateřské škole.

    Do konce měsíce června 2023 bude ve správním řízení příslušným ředitelem vydáno rozhodnutí.


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2023/2024 se uskuteční ve čtvrtek 4. 5. 2023,
v době od 9.00 – 16.00 hodin.
Zápis bude probíhat na budově školy Rodkovského 2a, třída Veverky.

Bližší informace k organizaci zápisu a formuláře k podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání jsou ke stažení zde:

Informace k zápisu do mateřské školy
Kritéria pro přijímání dětí
Spádovost mateřských škol

K zápisu je nutno odevzdat:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (potvrzení od lékaře)
Žádost o individuální vzdělávání
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro Ukrajinské děti
– Kopii rodného listu
– Kartičku zdravotní pojišťovny
– Občanský průkaz rodiče
– Ukrajinci doloží vytištěné potvrzení z e- mailu, kterým prokáží, že požádali o dočasné
prodloužení ochrany

Prosíme Vás, o vyplnění dokumentů hůlkovým písmem.

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás požádat, abyste v případě, že podáváte žádost o přijetí dítěte na více MŠ, následně nejpozději do 12. 6. 2023 závazně nahlásili na všechny MŠ, do nichž bylo vaše dítě přijato, zda Vaše dítě nastoupí, nebo zda do jiné MŠ, kam bylo přijato.

Vzájemnou a včasnou informovaností společně předejdeme problémům plynoucích
z vícečetného přijetí a zajistíme tak plynulý začátek nového školního roku 2023/2024.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2023.
V letošním roce si budou moci rodiče požádat o přijetí svého dítěte k prázdninovému provozu do všech blanenských mateřských škol.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY RODKOSKÉHO, BLANSKO 31. 7. – 11. 8. 2023

http://www.msrodkovskeho.cz/wp-content/uploads/Prazdninovy-provoz-materskych-skol-2023.pdf

KULTRUNÍ AKCE 2023

KVĚTEN

ZAHRADNÍ SLAVNOST – PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
30. 5. 2023 MŠ Rodkovského 2a
31. 5. 2023 MŠ Rodkovského 2b
Začátek slavnosti v 15.00 hod. Akce je určena pro všechny děti z mateřské školy.
Žádáme rodiče, aby si vyzvedli děti nejpozději ve 14.45 hod. Děkujeme

DIVADLO LITVÍNOV – KOCOUR V BOTÁCH, KINO BLANSKO
31. 5. 2023

Začátek: 10.15 hod.
MŠ Rodkovského 2a
MŠ Rodkovského 2b
Cena: 95 Kč

ČERVEN
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – PŘEDŠKOLÁCI
28. 6. 2023, MŠ Rodkovského 2a
29. 6. 2023, MŠ Rodkovského 2b
Začátek: 9.30 hod.